DOLAR
EURO
STERLIN
FRANG
ALTIN
BITCOIN

Beylikten Devlete: Orhan Bey Dönemi (1324-1362)

Yayınlanma Tarihi : Google News
Beylikten Devlete: Orhan Bey Dönemi (1324-1362)

Osmanlı Devleti’nin 2. Padişahı olan Osman Gazi oğlu Orhan Bey, 1324 yılında babasının vefatıyla tahta geçmiştir. 38 yıllık saltanatı boyunca gerçekleştirdiği fetihler ve kurduğu yeni düzenlemelerle Osmanlı’yı Anadolu’nun önde gelen beyliklerinden biri haline getirmiş ve Avrupa’ya açılmasını da sağlamıştır.

Bursa’nın Fethi ve Yeni Başkent:
Orhan Bey’in ilk başarısı, 1326 yılında Bursa’yı fethetmesi olmuştur. Bu fetih ile birlikte Osmanlı Devleti’nin başkenti Söğüt’ten Bursa’ya taşınmıştır. Bursa’nın stratejik konumu ve ticari önemi, Osmanlı’nın gelişmesi için önemli bir zemin hazırlamıştır.

Rumeli’ye Geçiş ve Balkan Fetihleri:
Orhan Bey’in en önemli hamlelerinden biri de Rumeli’ye geçiş olmuştur. 1345 yılında Çimpe Kalesi’ni fethederek ilk defa Avrupa topraklarına ayak basan Osmanlı ordusu, bu tarihten sonra Balkanlarda hızlı bir fetih hareketi başlatmıştır. Gelibolu Yarımadası’nı ele geçiren Orhan Bey, burayı Osmanlı’nın Avrupa fethi için üst haline getirmiştir.

Karesioğulları Beyliği’nin Alınması:
1345 yılında Karesioğulları Beyliği’nin alınması ile Osmanlı Devleti’nin diğer Anadolu beylikleri üzerindeki hakimiyeti de yavaş yavaş başlamış oldu. Karesioğulları Beyliği Osmanlı Devleti’ne katılan ilk Anadolu beyliğidir. Bu fetih ile birlikte Balıkesir ve Çanakkale bölgeleri de Osmanlı topraklarına katılmış ve Ege Denizi’ne ulaşım imkanı elde edilmiştir. Karesioğulları Beyliği’nin tecrübeli devlet adamları ve komutanları da Osmanlı yönetiminde görev alarak devletin güçlenmesine katkıda bulunmuştur.

Devlet Teşkilatında Yenilikler:
Orhan Bey döneminde Osmanlı Devleti’nin kurumsallaşması ve bürokratik yapının gelişmesi için önemli adımlar atılmıştır. Divan teşkilatı kurularak merkezi bir yönetim sistemi oluşturulmuştur. Yaya ve müsellem adı verilen ilk düzenli ordu kurularak Osmanlı’nın askeri gücü artırılmıştır. İlk Osmanlı medresesi bu dönemde İznik’te kurulmuştur. Bu yenilikler ile birlikte beylikten devlete geçişin önemli adımları atılmış ve Osmanlı’nın gelecekteki büyük bir imparatorluk olma yolunda ilerlemesi sağlanmıştır.


Orhan Bey dönemi, Osmanlı Devleti’nin tarihinde bir dönüm noktasıdır. Bu dönemde gerçekleştirilen fetihler ve yapılan kurumsallaşma çalışmaları ile Osmanlı Devleti, Anadolu’nun önde gelen beyliklerinden biri haline gelmiştir. Rumeli’ye geçiş ve Balkanlarda yapılan fetihler ise Osmanlı’nın Avrupa’da büyük bir güç olmasının önünü açmıştır. Orhan Bey’in vizyonu ve liderliği sayesinde atılan sağlam temeller, Osmanlı’nın gelecekteki parlak başarısının temelini oluşturmuştur.

YORUM YAP