DOLAR 33,0459 % 0.72
EURO 35,9779 % 1.03
STERLIN 42,7287 % 0.73
FRANG 37,5734 % 1.36
ALTIN 2.521,59 % -0,30
BITCOIN 64.360,01 -3.061

Osmanlı Padişahı II. Mahmut: Yenilikler ve Reformlar 

Yayınlanma Tarihi : Google News
Osmanlı Padişahı II. Mahmut: Yenilikler ve Reformlar 

II. Mahmut, 1808 -1839 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu’nda padişahlık yapmıştır. Saltanatı boyunca, Osmanlı Devleti’ni modernleştirmek ve batılı devletlerle rekabet edebilir hale getirmek amacıyla birçok reform gerçekleştirmiştir. Bu dönemde yapılan yenilikler, Osmanlı toplumunun her alanını etkilemiş ve köklü değişimlere yol açmıştır. Bu makalede, II. Mahmut’un gerçekleştirdiği reformlar ve neden “Gavur Padişah” olarak adlandırıldığı konularına değineceğiz. 

 II. Mahmut Döneminde Yapılan Yenilikler 

II. Mahmut’un reformları, devlet yönetimi, askeri yapı, eğitim sistemi ve sosyal hayat gibi birçok alanda yenilikleri kapsar. İşte bu dönemde gerçekleştirilen önemli yenilikler: 

1. Yeniçeri Ocağı’nın Kaldırılması (1826): 

Osmanlı İmparatorluğu’nun en önemli askeri gücü olan Yeniçeri Ocağı, zamanla disiplinsiz ve devlete zarar veren bir grup haline gelmişti. II. Mahmut, 1826 yılında Vaka-i Hayriye olarak adlandırılan olayla Yeniçeri Ocağı’nı tamamen ortadan kaldırmış ve yerine modern bir ordu kurmuştur. Bu olay, Osmanlı askeri tarihinde bir dönüm noktası olarak kabul edilir.  

2. Askeri Reformlar: 

 Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmasının ardından, II. Mahmut modern bir ordu kurma yolunda önemli adımlar atmıştır. Avrupa tarzında eğitilmiş, modern silahlarla donatılmış ve disiplinli bir ordu olan Asakir-i Mansure-i Muhammediye kurulmuştur. Bu yeni ordu, Osmanlı Devleti’nin askeri gücünü artırmış ve batılı devletlerle daha eşit şartlarda mücadele edebilmesini sağlamıştır. 

3. Eğitim Reformları: 

II. Mahmut döneminde eğitim alanında da önemli reformlar yapılmıştır. İlköğretim zorunlu hale getirilmiş ve birçok yeni okul açılmıştır. Avrupa tarzında eğitim veren askeri okullar kurulmuş ve yurtdışına öğrenci gönderilerek batıdaki modern eğitim sistemleri incelenmiştir. Bu reformlar, Osmanlı Devleti’nde modern eğitimin temellerini atmıştır. 

4. Merkezi Yönetimin Güçlendirilmesi: 

II. Mahmut, merkezi yönetimi güçlendirmek amacıyla birçok idari reform gerçekleştirmiştir. Vilayet sistemini yeniden düzenlemiş, devlet memurlarının maaş sistemini iyileştirmiş ve bürokrasiyi daha etkin hale getirmiştir. Ayrıca, yerel yöneticilerin yetkilerini sınırlandırarak merkezi otoriteyi güçlendirmiştir. 

5. Kıyafet Reformu: 

 II. Mahmut, batılı devletlerle rekabet edebilmek için toplumun görünümünde de değişiklikler yapmıştır. Devlet memurları ve askerler için Avrupa tarzı kıyafetler zorunlu hale getirilmiş, fes giyme zorunluluğu getirilmiştir. Bu kıyafet reformları, Osmanlı toplumunun batılılaşma sürecini hızlandırmıştır. 

II. Mahmut’un “Gavur Padişah” Olarak Anılmasının Nedenleri 

II. Mahmut, gerçekleştirdiği bu köklü reformlar nedeniyle halk arasında “Gavur Padişah” olarak anılmıştır. Bu lakabın birkaç temel nedeni bulunmaktadır: 

 1. Batılılaşma ve Modernleşme Çabaları: 

 II. Mahmut’un batılı devletlerin askeri ve idari sistemlerini örnek alarak yaptığı reformlar, bazı kesimler tarafından geleneksel Osmanlı değerlerinden uzaklaşma olarak görülmüştür. Bu nedenle, II. Mahmut’un yenilikçi politikaları “gavur” olarak nitelendirilmiştir.  

2. Kıyafet Reformu: 

 Osmanlı toplumunda geleneksel kıyafetlerin yerine batılı tarzda kıyafetlerin zorunlu hale getirilmesi, halk arasında büyük tepki çekmiştir. Fes giyme zorunluluğu ve devlet memurlarının Avrupa tarzı kıyafetler giymesi, gelenekçi kesimler tarafından hoş karşılanmamış ve II. Mahmut’un “gavur” olarak adlandırılmasına neden olmuştur. 

 3. Yeniçeri Ocağı’nın Kaldırılması: 

 Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması, birçok kişi tarafından Osmanlı’nın geleneksel askeri yapısına bir saldırı olarak görülmüştür. Bu radikal değişim, II. Mahmut’un halk arasında olumsuz bir şekilde anılmasına yol açmıştır. 

 4. Din Adamlarına Karşı Tutum: 

 II. Mahmut, reformlarını hayata geçirirken din adamlarının ve geleneksel yapının direnciyle karşılaşmıştır. Bu direnci kırmak için aldığı sert tedbirler, bazı kesimler tarafından din karşıtı olarak değerlendirilmiş ve “Gavur Padişah” lakabının yerleşmesine neden olmuştur. 

 Sonuç 

 II. Mahmut, Osmanlı İmparatorluğu’nu modernleştirmek ve batılı devletlerle rekabet edebilir hale getirmek amacıyla önemli reformlar gerçekleştirmiştir. Askeri, idari, eğitim ve sosyal alanlarda yapılan bu yenilikler, Osmanlı Devleti’nin dönüşüm sürecinde kritik bir rol oynamıştır. Ancak, bu yenilikler halk arasında büyük tepkilere yol açmış ve II. Mahmut’un “Gavur Padişah” olarak anılmasına neden olmuştur. Tüm eleştirilere rağmen, II. Mahmut’un reformları, Osmanlı İmparatorluğu’nun modernleşme sürecinde önemli bir dönüm noktasıdır. 

YORUM YAP